Rozpoczęta w ubiegłym roku Akcja-zapach!, mająca na celu wprowadzenie nowej linii zapachowej w żwirkach dla kotów dobiega końca. Badanie przeprowadzone przy zaangażowaniu sklepów zoologicznych, które zadeklarowały swoją chęć w akcji, przyniosło efekt w postaci wyłonienia zapachu, który na stałe zagości w portfelu żwirków bentonitowych Super Benek. – Podsumowujemy akcję jako bardzo ciekawe doświadczenie z punktu widzenia analitycznego. Informacje, jakich dostarczyła nam Akcja-zapach! to przede wszystkim źródło wiedzy dla naszego zespołu technologów. – Komentuje Małgorzata Prosowicz, spec. ds. marketingu w firmie Certech. – Mimo deklaratywnego charakteru przeprowadzonej ankiety, udało nam się wyłonić te sugestie i potrzeby konsumenckie, które z perspektywy producenta są bardzo ważne. Umocniliśmy jednocześnie relację partnerską ze sklepami biorącymi udział w akcji.

Więcej o nowych produktach z linii żwirków Super Benek w kolejnym numerze Zoobranży!