Zapraszamy do kontaktu
z redakcją magazynu  ZooBranża:

Wydawnictwo Fidelis Press Sp. z o.o.
ul. Bankowa11a/2
05-090 Dawidy Bankowe
NIP: 5342506834
redakcja@zoobranza.com.pl

joanna
dr n. wet. Joanna Zarzyńska
redaktor naczelna
Joanna.Zarzynska@zoobranza.com.pl

 

pawel

dr inż. Paweł  Zarzyński
redaktor
Pawel.Zarzynski@zoobranza.com.pl

 

benia

Bernadeta Stańko
reklama
Bernadeta.stanko@zoobranza.com.pl

 

Piotr Łuczka Pro Creo
projekt graficzny

 

Michał Trochimiuk MT-DTP
skład

Współpraca autorska:
dr hab. Michał Jank
prof. dr Marek Łabaj
lek. wet. Andrzej Mastalerz
mgr inż. Agnieszka Tomusiak
i inni

 

Nakład: 4000 egzemplarzy

ISSN 2450-0372