BIOTOPE AQUARIUM Contest to międzynarodowy konkurs na najlepiej odwzorowany model biotopu wodnego w środowisku akwarium.  

Podczas zmagań konkursowych akwaryści będą starali się jak najwierniej odtworzyć biotopy wodne występujące naturalnie w różnych regionach świata: Ameryce Północnej, Ameryce Środkowej i Karaibach, Ameryce Południowej, Europie, Afryce, Centralnej, Zachodniej i Południowej Azji, Azji Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej Azji i Oceanii. 

Każdy z wymienionych regionów to zarazem odrębna kategoria konkursowa podlegająca ocenie sędziów. W skład jury wchodzą m.in. znani zawodowi akwaryści, ichtiolodzy, przyrodnicy i zoolodzy wyróżniający się wiedzą z zakresu fauny i flory ekosystemów wodnych. Poszczególne kategorie mają także swoich fundatorów. 

Sponsorem nagród dla zwycięzcy na najlepiej odwzorowany biotop w kategorii Ameryka Północna jest Aquael.

https://www.aquael.pl