Vet-Agro, polski producent leków weterynaryjnych, wprowadza do oferty nowy produkt – ­Fiprex® Duo przeznaczony do zwalczania inwazji kleszczy, pcheł oraz wszołów u psów, kotów i fretek. Produkt zawiera w składzie dwie substancje czynne: Fipronil oraz (S)-Metopren. Fiprex® Duo zapewnia ochronę zarówno przed dojrzałymi postaciami kleszczy i pcheł, jak również przed jajami, poczwarkami i larwami pcheł, które obecne są m.in. w kojcach i legowiskach. Fiprex® Duo występuje w pięciu rozmiarach dopasowanych do wagi zwierzęcia. Minimalny okres między kolejnym podaniem wynosi cztery tygodnie. Lek może być stosowany u kotek oraz suk w okresie ciąży i laktacji.

www.vet-agro.pl, www.fiprex.pl 

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO: FIPREX® DUO M 134 mg + 120,6 mg roztwór do nakrapiania dla psów. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Każda 1,34 ml pipetka zawiera: Substancje czynne: Fipronil 134,00 mg, (s)-metopren 120,60 mg, substancje pomocnicze: Butylohydroksyanizol (E320), Butylohydroksytoluen (E321), Etanol 96%, Polisorbat 80, Powidon K 17, Glikolu dietylowego monoetylowy eter. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Rozwór do nakrapiania. Klarowny zielonkawo-żółty roztwór. WSKAZANIA LECZNICZE: Produkt jest przeznaczony dla psów o masie od 10 do 20 kg: Do zwalczania inwazji wyłącznie pcheł lub w inwazjach mieszanych z kleszczami i (lub) wszołami. Leczenie inwazji pcheł (Ctenocephalides spp.). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez 8 tygodni. Produkt zapobiega rozmnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju ich jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwarek (działanie larwobójcze) pochodzących z jaj złożonych przez dorosłe pchły. Działanie to utrzymuje się przez okres 8 tygodni po zabiegu. Leczenie inwazji kleszczy (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus). Działanie roztoczobójcze produktu utrzymuje się do 4 tygodni po podaniu. Leczenie inwazji wszołów (Trichodectes canis). Produkt może być wykorzystywany w ramach usuwania objawów klinicznych alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS), o ile zostało ono wcześniej rozpoznane przez lekarza weterynarii. PRZECIWWSKAZANIA: Ze względu na brak dostępnych danych produktu nie należy stosować u szczeniąt w wieku poniżej 8 tygodni. Nie stosować produktu u zwierząt chorych (cierpiących na choroby układowe, gorączkę) lub u zwierząt w okresie rekonwalescencji. Nie stosować produktu u królików ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, a nawet zgonu. Ze względu na brak badań, nie zaleca się stosowania produktu u gatunków innych niż docelowe. Produkt jest przeznaczony do stosowania u psów. Nie należy go stosować u kotów i fretek ze względu na ryzyko przedawkowania. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. Wyłącznie dla zwierząt. Leki wydawane bez przepisu lekarza weterynarii (OTC). NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 2965/20. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro sp. z o.o. ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.