Ocena cyklu życia (z ang. LCA – life-cycle assessment) jest narzędziem określającym w jakim stopniu produkt lub proces wpływa na środowisko naturalne. LCA podaje informacje ilościowe, uwzględniając znany parametr, jakim jest  ślad węglowy, jak i inne wskaźniki środowiskowe. Naukowcy przeprowadzili ocenę cyklu życia, aby oszacować, w jaki sposób formułowanie, produkcja i dystrybucja ekstrudowanej karmy dla psów w Brazylii wpływa na środowisko. Naukowcy wzięli pod uwagę aspekty środowiskowe karmy dla psów w całym łańcuchu produkcyjnym, od surowców, ich transportu, poprzez przetwarzanie, produkcję, pakowanie i dystrybucję. Szacunki oparto na ilości karmy wymaganej do zaspokojenia potrzeb energetycznych 10-kilogramowego psa. Produkcja i wykorzystanie składników oraz materiałów opakowaniowych zostały zamodelowane tak, aby odpowiadały warunkom brazylijskim. Badanie wykazało, że formulacja karmy odpowiadała za 70-90% całkowitego wpływu na środowisko. Wybór składników jest kluczowym punktem ekoprojektu suchej karmy dla zwierząt domowych. Ogólnie w badaniu wyceniono, że produkcja karmy dla psów spowodowała emisję 88,73 kg ekwiwalentu CO2 rocznie lub 1,37 kg ekwiwalentu CO2 na kilogram dystrybuowanej karmy. Naukowcy sugerują, że wykorzystanie współproduktów i UPPZ oraz roślinnych produktów ubocznych pomaga zmniejszyć wpływ na środowisko.