Marka EUPHORIA nawiązała współpracę z wrocławskim ZOO. Partnerstwo to koncentruje się na wsparciu i objęciu patronatem  rysia euroazjatyckiego (Lynx lynx), gatunku zagrożonego wyginięciem. EUPHORIA, marka zbudowana wokół idei harmonii i współistnienia z naturą, przeznaczyła fundusze na pokrycie kosztów wyżywienia i opieki nad tym dzikim kotem. Działanie to jest wyrazem zaangażowania w ochronę naturalnego dziedzictwa oraz promocję różnorodności biologicznej. Współpraca ta umożliwia nam bezpośredni udział w ochronie jednego z najbardziej fascynujących i tajemniczych stworzeń naszych lasów – rysia euroazjatyckiego. Jest to kluczowy element w realizacji naszych celów dotyczących ochrony przyrody i promocji zrównoważonego rozwoju. Nasze działania wpisują się w filozofię marki, która podkreśla budowanie pozytywnych relacji ze światem przyrody i celebrację każdego momentu spędzonego w naturalnym środowisku – powiedział Maciej Wernicki, Dyrektor Marketingu.

Wrocławskie ZOO, będące domem dla wielu gatunków zwierząt, dzięki wsparciu od EUPHORIA będzie mogło jeszcze efektywniej dbać o swoich podopiecznych oraz prowadzić działania edukacyjne dotyczące ochrony zagrożonych gatunków.