Na podstawie wieloletnich badań naukowcy stwierdzili, że ze względu na zmianę stylu utrzymania kotów (więcej osobników obecnie to koty niewychodzące) wzrosła średnia długość życia tych zwierząt i w planowaniu diet kocich seniorów trzeba uwzględnić zmiany metaboliczne, które są widoczne u starszych osobników oraz fakt, że zapotrzebowanie żywieniowe kotów młodych i starszych jest inne. Z badań wynika, że 20-40% populacji kotów to osobniki powyżej 11 roku życia.

Można zaobserwować u nich problemy zdrowotne – stany zapalne związane z wiekiem (ang. „inflammaging). Około 8 roku życia fizjologia i metabolizm kotów się zmienia. Dotyczy to strawności tłuszczu i białka. U kotów na diecie mokrej stwierdza sie lepszy profil mikrobioty jelitowej.