Zgodnie z zapowiedziami rządu z roku na rok systematycznie zmniejsza się liczba tzw. handlowych niedziel, w których bez ustawowych ograniczeń można prowadzić działalność handlową. W bieżącym roku takich dni będzie tylko siedem!

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę weszła w życie z początkiem marca 2018 r. W roku tym handel dopuszczony był w każdą pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. W 2019 r. handlowymi były już tylko ostatnie niedziele miesiąca (plus dodatkowe niedziele przed ważnymi świętami). A jak będzie w tym roku? Otóż ustawodawca dopuszcza handel już tylko w jedną niedzielę przed Wielkanocą, w dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem oraz – dodatkowo – w cztery ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.

Pełny wykaz handlowych niedziel AD 2020 przedstawia się następująco:

26 stycznia 2020

5 kwietnia 2020

26 kwietnia 2020

28 czerwca 2020

30 sierpnia 2020

13 grudnia 2020

20 grudnia 2020