Dla kogo Skinoxan?

Skinoxan to preparat wspomagający prawidłowe odżywianie, w szczególności dla:

– osobników, w których występuje nadmierna keratynizacja naskórka

– osobników wykazujących zwiększoną utratę okrywy włosowej

– osobników z nieprawidłowościami w obrębie wytworów skóry i okrywy 

włosowej

www.vebiot.pl

fb.com/vebiotpl