Białko i oleje z owadów gospodarskich zyskują coraz większą popularność wśród producentów karm i przysmaków dla psów. Wciąż trwają badania naukowe nad poszerzeniem wiedzy nad ich strawnością, wartością odżywczą i wpływem na organizm psów. Najnowsze badanie naukowców z Uniwersytetu Katsensart z Bankoku oceniało wpływ mączki z owadów (świerszcza domowego, Acheta domesticus i poczwarki jedwabnika morwowego Bombyx mori), która zastąpiła mączke drobiową w karmie, na mikrobiom. Badanie prowadzono przez 29 dni na 15 zdrowych dorosłych psach mieszańcach.

Dodatki mączki owadziej na poziomie 10-20% dla świerszcza i 7-14% dla jedwabnika. Profil bioty jelitowej badano w próbkach kału poprzez sekwencjonowanie. Diety zawierające owady nie zmieniły znacząco głównych typów mikrobiomu jelitowego psów. U psów karmionych większą ilością poczwarek jedwabników morwowych zaobserwowano zmniejszenie poziomu Allobaculum i Turicibacter. Tymczasem psy karmione mniejszą ilością świerszcza domowego wykazały spadek Turicibacter w porównaniu z grupą kontrolną. Poziomy Corynebacterium i Lactobacillus znacznie wzrosły u psów karmionych 14% poczwarkami jedwabników morwowych w porównaniu z grupą kontrolną. Wyniki badania pokazują, że zmiany w biocie jelitowej są nieznaczne.