Uwaga! Ważne dla wszystkich osób planujących podróż zagraniczną w towarzystwie psa, kota lub fretki. Należy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 576/2013 przy wprowadzeniu zwierzęcia na obszar UE zwierzę musi posiadać:

• INDYWIDUALNE OZNAKOWANIE

• WAŻNE SZCZEPIENIE PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

• BADANIE POZIOMU PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE METODĄ MIARECZKOWANIA*

*wymagane w przypadku podróży z państw trzecich niewymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 577/2013 (m.in. Ukraina, Serbia, Czarnogóra, Tunezja, Egipt i inne)

Dokumentem identyfikacyjnym zwierzęcia jest UNIJNY PASZPORT prawidłowo i kompletnie wypełniony przed opuszczeniem terytorium UE lub ŚWIADECTWO ZDROWIA wydane przez urzędowego lekarza weterynarii lub upoważnionego lekarza weterynarii i zatwierdzone przez właściwy organ państwa trzeciego.

Należy zaznaczyć, że niektóre kraje członkowskie UE w tym Polska nie zezwalają na wwóz na swoje terytorium młodych psów, kotów i fretek w wieku poniżej 12 tygodni życia bez ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.

W przypadku podróży na terytorium następujących krajów: Wielka Brytania, Irlandia, Finlandia, Malta, Norwegia trzeba spełnić dodatkowe wymogi: zgodnie z rozporządzeniem (UE) 1152/2011 u psów dodatkowo obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis preparatem zawierającym praziquantel lub inną substancję farmakologicznie czynną, która sama lub w połączeniu posiada udowodnione właściwości ograniczania obciążania dojrzałymi i niedojrzałymi postaciami pasożyta Echinococcus multilocularis u odpowiednich gatunków żywicieli. Profilaktyka przeciwko tasiemcom winna zostać przeprowadzona w okresie nie dłuższym niż 120 godzin, ale nie krótszym niż 24 godziny przed datą ich planowanego wprowadzenia do tych państw członkowskich.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań przewozowych w odniesieniu do zdrowia zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach niehandlowych dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: www.wetgiw.gov.pl w zakładce: podróże ze zwierzętami towarzyszącymi.

Dodatkowo informacje dotyczące przemieszczania zwierząt towarzyszących oraz wzory świadectw zdrowia są również dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod linkiem:

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en

Główny Inspektorat Weterynarii