Znane wszystkim, oryginalne haczyki Tick Twister Kleszczołapki przechodzą małą transformację. Ponieważ stosuje się je do usuwania kleszczy także u ludzi, czyli służą do profilaktyki chorób odkleszczowych, podlegają one uregulowaniom dotyczącym wyrobów medycznych. Ich producent, firma H3D z Francji, zarejestrowała je jako wyrób medyczny. A w związku z nowymi, bardziej restrykcyjnymi, uregulowaniami UE dotyczącymi wyrobów medycznych, także w Polsce muszą być w ten sposób zgłoszone i oznakowane. Z tego względu i my, PORTICA s.c., jako ich dystrybutor w Polsce, zgłosiliśmy haczyki Tick Twister Kleszczołapki do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Od tej chwili są one traktowane jako wyrób medyczny klasy I, zostały oznakowane symbolem CE i stosuje się do nich stawkę VAT 8%. Cała linia otrzymała nowy wizerunek i nowe opakowania zgodne z rozporządzeniem UE. Mimo obniżonej stawki VAT, sugerujemy naszym dystrybutorom, aby jednak nie obniżać ceny tego produktu. Z chińskimi podróbkami i tak się ceną nie wygra.

Natomiast haczyki Tick Twister Kleszczołapki są skutecznym, znakomicie wykonanym produktem, za którym stoi know how wynalazcy i producenta. Produkcja odbywa się w naszym obszarze gospodarczym (we Francji), a produkt podlega naszym, unijnym, uregulowaniom prawnym, co daje gwarancję jakości wykonania i bezpieczeństwa stosowania.

https://portica.pl