Z radością informujemy, że „Wielki Atlas Ryb Akwariowych AQUAEL” autorstwa redaktorów czasopisma ZooBranża Joanny i Pawła Zarzyńskich został wyróżniony prestiżową Nagrodą Jego Magnificencji Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jako publikacja o szczególnym znaczeniu dydaktycznym!

Przypomnijmy, że książka ta ukazała się w 2015 roku jako jeden z elementów obchodów jubileuszu 30-lecia istnienia firmy AQUAEL i z miejsca zyskała ogromną sympatię i uznanie akwarystów oraz stała się bestsellerem na rynku publikacji zoologicznych. „Wielki Atlas Ryb Akwariowych” jest bowiem wyjątkowy choćby ze względu na swą objętość i rozmach. Zawiera opisy i fotografie aż 1021 gatunków słodkowodnych ryb akwariowych! Zamieszczono je na ok. 400 stronach formatu 340×245 mm Wśród opisywanych gatunków można znaleźć płaszczki słodkowodne, prapłetwce, ryby karpiowate i kąsaczowate, 75 gatunków zbrojników, ryby żyworodne, karpieńcowate, najeżki, ponad 300 gatunków pielęgnic w tym endemiczne ryby z Malawi i Tanganiki, ryby labiryntowe i wiele, wiele innych. Całość została zilustrowana ponad 1400 fotografiami autorstwa najlepszych polskich fotografów akwarystycznych. Każdy z gatunków opatrzony jest dokładnym opisem dotyczącym miejsca jego pochodzenia, charakterystyki zachowania, wymogów co do urządzenia i wyposażenia zbiornika, opisu (ze szczególnym uwzględnieniem cech dymorfizmu płciowego oraz ewentualnych form i odmian barwnych), rodzaju przyjmowanego pokarmu oraz możliwości i warunków rozrodu. Dodatkowo Czytelnik znajdzie przy nim przejrzyste piktogramy ilustrujące maksymalne rozmiary osiągane przez dany gatunek, minimalną wielkość zbiornika niezbędnego do jego pielęgnacji, pożądane parametry wody (temperaturę, twardość i odczyn), stopień łatwości jego pielęgnacji i ewentualny status zagrożenia w Czerwonej Księdze Zwierząt.
„Wielki Atlas Ryb Akwariowych AQUAEL” doskonale zapełnił widoczną lukę na akwarystycznym rynku księgarskim. Tym bardziej cieszy uznanie, jakim został obdarzony przez Władze warszawskiej SGGW w roku obchodów 200-lecia tej zasłużonej Uczelni oraz prestiżowa nagroda przyznana jego autorom.