Hepaxan dog to preparat dla psów wspomagający prawidłowe odżywianie, w szczególności dla:

  • osobników narażonych na uszkodzenia wątroby
  • w przypadku zatruć i dysfunkcji wątroby
  • w stanach długotrwałej ekspozycji na związki toksyczne

ZADBAJ O WĄTROBĘ SWOJEGO PUPILA

fb.com/vebiotpl

vebiot.pl

*Powyższy preparat posiada kwalifikację mieszanki paszowej uzupełniającej.