AQUAEL wprowadził zmiany konstrukcyjne w zestawach GLOSSY skutkujące poprawą estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania. Zmiany te obejmują sposób wykonania tzw. ramki górnej stanowiącej pokrywę zbiornika. Dotychczasowe paski szkła, wklejane od wewnętrznej strony górnej krawędzi akwarium, zastąpił trwały i lekki panel aluminiowy. Zwiększa to bezpieczeństwo eksploatacji akwarium oraz obniża jego masę własną. Zmiana ta nie pociąga za sobą żadnych różnic w zewnętrznym wyglądzie zestawu w stosunku do jego poprzedniej wersji i jest widoczna dopiero po otwarciu jego pokrywy (np. podczas prac pielęgnacyjnych).

Dokonano również zmiany w sposobie wykonania otworów w tylnej ściance zbiornika służących do wyprowadzenia rurek do filtra kanistrowego lub przewodów innych urządzeń (np. grzałki). Zamiast dotychczas stosowanych wycięć w kształcie litery „U” wprowadzono eliptyczne podłużne otwory wycięte w szkle. Zwiększa to estetykę zbiornika oraz, ze względu na mniejszą powierzchnię otworów, zapobiega ewentualnemu wyskakiwaniu ryb.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone we wszystkich zestawach GLOSSY WHITE począwszy od czerwca 2017 roku.

www.­AQUAEL.pl