AFFCO zatwierdziła nowe sugerowane wytyczne dotyczące etykietowania, które obejmują znormalizowane informacje o wartości odżywczej, jasne informacje o składnikach oraz instrukcje dotyczące przechowywania i obchodzenia się z produktami. Nowoczesny wygląd i aktualne informacje zapewnią spójność i przejrzystość, dzięki czemu konsumenci będą mogli łatwo podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące zakupów dla swoich zwierząt.

Rekomendowany przejściowy okres na pełne dopasowanie etykiet dla producentów to 6 lat. Największe zmiany obejmują: ramkę z wartościami odżywczymi, tak aby bardziej przypominała te z etykiet żywności, oświadczenie o przeznaczeniu, umieszczane w dolnej 1/3 przodu opakowania – dla ułatwienia kupującym, oświadcznie o składnikach – zastosowanie spójnej terminologii i popularnych nazw, np. witamin, wystandaryzowano także instrukcje nt przechowywania.