• Sprzedaż jednostki Animal Health kończy zmiany w portfelu biznesowym, rozpoczęte przez Bayer w listopadzie 2018 r., wyprzedzając ogłoszony harmonogram.
  • Ten ruch pozwoli Bayer skupić się na pozycji globalnego lidera w naukach biomedycznych. 

 Leverkusen, 20 sierpnia 2019 r. –Bayer ogłosił we wtorek, że amerykańska spółka Elanco Animal Health zawarła ostateczną umowę nabycia jednostki Bayer Animal Health. Wartość transakcji wyceniana jest na 7,6 miliarda USD, w tym 5,3 miliarda USD w gotówce, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt ceny nabycia, oraz 2,3 miliarda USD w akcjach Elanco na podstawie wyjściowej 30-dniowej średniej ceny ważonej wolumenem na dzień 6 sierpnia 2019 r. Wartość części ceny płatnej w akcjach ograniczona jest do 7,5% (niezależnie od faktycznej wartości akcji w momencie sfinalizowania transakcji). Wartość transakcji to założony wskaźnik 18.8x EBITDA 12M przed zdarzeniami jednorazowymi Bayer Animal Health na dzień 30 czerwca 2019 r. Oczekuje się, że dywestycja zostanie zakończona w połowie 2020 r. pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia transakcji, w tym uzyskania zgody urzędu antymonopolowego. Bayer zamierza z czasem zbyć udziały w Elanco. 

„Dzięki tej transakcji będziemy mogli skoncentrować się na naszej pozycji globalnego lidera w naukach biomedycznych,” powiedział Werner Baumann, Prezes Zarządu Bayer AG. Sprzedaż jednostki Animal Health stanowi największą transakcję w ramach serii zmian w portfelu biznesowym Bayer, rozpoczętych w listopadzie 2018 r. Spółka wcześniej ogłosiła sprzedaż należących do działu Consumer Health marek Coppertone™ i Dr Scholl’s™, oraz 60% udziałów w niemieckiej spółce usługowej Currenta. „Wyprzedzamy harmonogram, realizując jeden z głównych priorytetów tworzenia wartości, które ogłosiliśmy na konferencji Capital Markets Day w grudniu 2018 r.,” powiedział Werner Baumann. 

Bayer sprzedaje Elanco jednostkę biznesową Animal Health za 7.6 miliarda USD 

  • Sprzedaż jednostki Animal Health kończy zmiany w portfelu biznesowym, rozpoczęte przez Bayer w listopadzie 2018 r., wyprzedzając ogłoszony harmonogram. 
  • Ten ruch pozwoli Bayer skupić się na pozycji globalnego lidera w naukach biomedycznych. 

Dzięki zawartej transakcji Elanco stanie się drugą największą spółką weterynaryjną na świecie oraz bezdyskusyjnym liderem w odniesieniu do szerokiego wachlarza gatunków i terytoriów. Nabycie Bayer Animal Health pozwoli Elanco także rozszerzyć swój portfel wiodących globalnych marek oraz rozbudować możliwości w zakresie innowacji oraz projektów badawczo-rozwojowych. „Mam ogromny szacunek dla zespołu Bayer Animal Health oraz ich wspólnej pasji, jaką jest praca na rzecz poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt,” powiedział Jeffrey N. Simmons, prezes i dyrektor generalny Elanco. „Połączenie silnych relacji łączących Elanco ze środowiskami weterynarzy, oraz wiodącej pozycji Bayer w handlu detalicznym i e-handlu przyniesie korzyści dla naszych klientów. Cieszy nas perspektywa połączenia naszych uzupełniających się portfeli i możliwości, ponieważ pozwoli nam to na rozwijanie działalności skoncentrowanej na zdrowiu zwierząt oraz zapewnienie ciągłego rozwijania innowacyjnych produktów dla rolników, weterynarzy i właścicieli zwierząt.” 

Bayer Animal Health jest globalnym liderem w segmencie weterynaryjnym. W roku podatkowym 2018 wartość sprzedaży osiągnęła 1,8 miliarda USD. Jednostka Animal Health zajmuje się rozwijaniem i wprowadzaniem do obrotu innowacyjnych produktów i rozwiązań przeznaczonych do profilaktyki i leczenia zwierząt domowych oraz hodowlanych. Na przykład rodzina produktów Advantage™, przeznaczonych do zwalczania pcheł, kleszczy i robaków, od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych produktów tego typu na rynku. Ponadto innowacyjna obroża Seresto™ odnotowuje jeden z najbardziej dynamicznych wzrostów sprzedaży w tym segmencie. 

„Pragniemy podziękować wszystkim pracownikom Animal Health za zaangażowanie i trud, które przez lata wkładali w rozwój firmy, oraz za sukces, który dzięki ich pracy odniosła zarówno jednostka Animal Health, jak i cała firma Bayer. W ramach transakcji zabezpieczyliśmy interesy naszych pracowników,” powiedział Werner Baumann. Na podstawie umowy zawartej z Elanco, wszyscy pracownicy Bayer Animal Health przez co najmniej jeden rok będą chronieni przed zwolnieniem, oraz będą przysługiwać im co najmniej równoważne świadczenia i korzyści. 

Doradztwo finansowe dla Bayer zapewniły Bank of America Merrill Lynch oraz Credit Suisse, natomiast za doradztwo prawne odpowiadały firmy Sullivan & Cromwell, PwC Legal oraz Linklaters. 

O firmie Bayer 

Bayer jest globalnym przedsiębiorstwem działającym w branży nauk biomedycznych, przede wszystkim w dziedzinie ochrony zdrowia i żywienia. Produkty i usługi Bayer mają na celu wspieranie konsumentów w walce z wyzwaniami stawianymi przez rosnącą i starzejącą się globalną populację. Jednocześnie celem Grupy Bayer jest zwiększanie rentowności oraz tworzenie wartości poprzez innowacje i rozwój. Firma Bayer kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. Marka Bayer jest synonimem zaufania, wiarygodności i jakości na całym świecie. W roku podatkowym 2018 Grupa zatrudniała ok. 117 tysięcy pracowników. Wartość sprzedaży osiągnęła 39,6 miliarda euro. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,6 miliarda euro. Wydatki na badania i rozwój osiągnęły 5,2 miliarda euro. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.bayer.com. 

O firmie Elanco 

Elanco jest globalną spółką weterynaryjną, opracowującą produkty i usługi merytoryczne w zakresie profilaktyki i leczenia zwierząt hodowlanych oraz domowych w ponad 90 krajach. Jesteśmy obecni na rynku od 64 lat i od samego początku naszej działalności koncentrujemy się na innowacjach, które przyczyniają się do poprawy zdrowia zwierząt i przynoszą korzyści naszym klientom, jednocześnie promując kulturę integracji i motywacji dla ponad 5800 naszych pracowników. W Elanco kierujemy się dobrem zwierząt domowych i hodowlanych, pracując na rzecz poprawy zdrowia zwierząt, ludzi i całej planety. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź www.elanco.com. 

Dane kontaktowe: 

Christian Hartel, tel. +49 214 30-47686 

Email: christian.hartel@bayer.com 

Tino Andresen, tel. +49 214 30-66048 

Email: tino.andresen@bayer.com 

tia (2019-0214E) 

Oświadczenia dotyczące przyszłości 

Niniejszy komunikat może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości, oparte na bieżących założeniach i prognozach kierownictwa Bayer. Rzeczywiste przyszłe wyniki, sytuacja finansowa, rozwój i działalność spółki oraz przedstawione w tym komunikacie szacunki mogą się istotnie różnić wskutek działania różnych znanych i nieznanych czynników ryzyka, 

niepewności i innych czynników. Należą do nich m.in. czynniki omawiane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer, dostępnych na stronie internetowej www.bayer.com. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizacje oświadczeń dotyczących przyszłości, zawartych w niniejszym komunikacie, ani za zgodność tych oświadczeń z przyszłymi wydarzeniami lub rozwojem sytuacji.

. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizacje oświadczeń dotyczących przyszłości, zawartych w niniejszym komunikacie, ani za zgodność tych oświadczeń z przyszłymi wydarzeniami lub rozwojem sytuacji.