Bez zaległości US, ZUS

Firma zajmującą się produkcją preparatów pielęgnacyjnych dla zwierząt oraz dystrybucją preparatów biobójczych przeciwko ektopasożytom jest do kupienia.

Zapytania i poważne oferty prosimy kierować na piśmie
na adres pełnomocnika do doręczeń:
Radca prawny Maria Jakubowska-Kujawińska
Kancelaria radcy prawnego
Al. Solidarności 119/125 lok.89
00-897 Warszawa