Na prośbę naszych Czytelników podajemy listę niedziel handlowych w 2021 r. Przewidziano siedem takich dni. Są to: 31 stycznia, 28 marca, 25 kwietnia, 27 czerwca, 29 sierpnia, 12 grudnia i 19 grudnia.

Przypominamy, że zakaz handlu w niedzielę wynika z ustawy, która weszła w życie 1 marca 2018 r. Zgodnie z nią do końca 2018 r. w każdym miesiącu przewidziano po dwie handlowe niedziele. W 2019 r. możliwość handlu istniała już tyko w jedną, ostatnią niedzielę w miesiącu. Od 1 stycznia 2020 r. handel w niedziele jest zabroniony, poza kilkoma ustalonymi dniami w roku.

Warto pamiętać, że zakaz handlu w niedziele obejmuje placówki handlowe, w których praca jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych. Jeżeli za ladą stanie w niedzielę właściciel sklepu, to zakaz ten go nie obowiązuje. Co więcej, ustawa przewiduje liczne wyjątki od zakazu handlu w niedzielę. W tym dniu można np. bez ograniczeń prowadzić sprzedaż w zakładach leczniczych dla zwierząt.