Od pierwszego stycznia 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o prawach konsumenta, dostosowująca polskie przepisy do unijnej dyrektywy 2019/2161 (tzw. “omnibus”). Nowelizacja dotyczy informowania o cenach towarów i usług, w tym o promocjach – w miejscu sprzedaży ceny towarów i usług trzeba uwidocznić w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości. W przypadku obniżenia ceny towaru (tzw. ceny promocyjne) obok informacji o obnizonej cenie uwidocznić należy informację o najniższej cenie tego towaru (usługi) jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem zniżki.

Dotyczy to sklepów stacjonarnych, internetowych oraz reklam. Wraz z nową ustawą od 1 styczna 2023 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 19 grudnia 2022 r. dotyczące obowiązku uwidaczniania, obok ceny i ceny jednostkowej, również informacji o obniżonej cenie towaru lub usługi.