Subwencje do 324 tys. zł częściowo zwrotne.

W poniedziałek 27 kwietnia (wieczorem) program Tarcza Finansowa PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia. Po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń Komisji Europejskiej rozpoczęło się przyjmowanie wniosków.

Wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm, można złożyć wyłącznie drogą online we wskazanych bankach (patrz https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html).

Mikrofirmy (zatrudniające od 1 do 9 osób i mające roczny obrót poniżej 2 mln euro) mogą ubiegać się o następujące subwencje (zależności od wielkości straty w przychodach ze sprzedaży):

– 12 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które w wyniku pandemii straciły między 25 (włącznie) a 50% przychodów ze sprzedaży;

– 24 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które straciły między 50 (włącznie) a 75% przychodów;

– 36 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które straciły 75% lub więcej przychodów ze sprzedaży.

Maksymalna wartość subwencji wynosi 324 tys. zł. Po spełnieniu określonych kryteriów (w tym: utrzymanie działalności i utrzymanie zatrudnienia), po 12 miesiącach do 75% wartości subwencji może zostać umorzone.

Więcej na www.pfr.pl

Tarcza 3.0: nowe zasady zwolnień z ZUS

W dniu 28 kwietnia poinformowano, że w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0 rozszerzeniu ulec ma zwolnienie ze składek ZUS. Do tej pory skorzystać z niego mogli tylko ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniali nie więcej niż 49 pracowników oraz osiągnęli przychód nie większy niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w gospodarce w 2020 roku), co odpowiada kwocie ok. 16 tys. złotych. W przypadku składek za kwiecień (płatnych w maju) i za maj (płatnych w czerwcu) o zwolnienie z nich będą mogli ubiegać się również przedsiębiorcy, którzy przekroczyli wspomniane 300% przychodu, ale osiągnęli dochód nie wyższy niż 7 tys. złotych.

Więcej na: PIT.pl