Na wielu czeskich giełdach można złożyć podpis przeciwko kolejnemu projektowi Unii Europejskiej, który mając na uwadze dobrostan zwierząt. Ma obejmować listę gatunków zwierząt, które będzie można hodować na terenie UE. Listy negatywne (np. gatunków obcych inwazyjnych) już obowiązują, ten projekt ma być listą pozytywną – czyli dozwolonych gatunków. W wielu krajach już funkcjonują ograniczenia, np. w Belgii, Niderlandach (obejmuje ssaki), Norwegii czy Grecji. I są to ograniczenia poważne, ponieważ lista gatunków dopuszczonych liczy tylko ok. 30 pozycji. Opisywany projekt ma zakazać hodowli np. ptaszników, skorpionów, niektórych gatunków ryb, jaszczurek, węży, żółwi, papug czy jeży pigmejskich.

Hodowcy i pasjonaci zwierząt egzotycznych uważają, że godzi to w rozwój tej dziedziny. Stanowisko Unii uwzględnia fakt, że różnorodność prawodawstwa krajowego i brak ogólnounijnego pozytywnego wykazu zwierząt, które można trzymać jako zwierzęta domowe szkodzi dobrostanowi zwierząt i ludzi ( w ujęciu “One health” i zagrożeń związanych z zoonozami) i stanowi zagrożenie dla bioróżnorodności. 19 państw członkowskich poparło inicjatywę Cypru, Malty, Litwy i Luksemburga.

Zbieranie podpisów trwa do końca 2023 roku.

Więcej informacji tu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022IP0425

Opinia niemieckich ekspertów: 

https://www.zzf.de/fileadmin/ZZF/Dokumente/Studien/Expert_opinion_Spranger_english_06-2023.pdf