Branża zoologiczna w Polsce dynamicznie się rozwija. Z roku na rok rośnie liczba domowych pupili pielęgnowanych przez naszych rodaków oraz wzrasta wartość kupowanych dla nich produktów. Ile psów, kotów i innych zwierząt domowych żyje obecnie w naszym kraju? Jaka jest aktualna wartość branży zoologicznej? I jak zmieniała się w ostatnich latach? Aby poznać odpowiedzi na te i inne pytania, zapraszamy do lektury najnowszego raportu przygotowanego przez agencję Euromonitor International. Dane dla Polski porównujemy w nim z analogicznymi danymi dla innych wiodących rynków europejskich.

Polska

Według danych Euromonitor International na koniec 2021 r. w Polsce żyło 20 mln 692,6 tys. zwierząt domowych (wzrost o 1,55% w porównaniu z rokiem 2020). Najliczniejsze wśród nich były psy. Ich liczba wynosiła 7 mln 936,3 tys. (wzrost o 1,11%). Wśród nich było
2 mln 73,2 tys. psów małych – o masie ciała do 9 kg (wzrost o 3,12%), 4 mln 10,9 tys. psów średnich – o masie ciała od 9 do 23 kg (wzrost o 0,56%) oraz 1 mln 852,2 tys. psów dużych – powyżej 23 kg masy ciała (wzrost o 0,1%). Na drugim miejscu uplasowały się koty. Ich liczba w naszym kraju wynosiła 7 mln 37,1 tys., co stanowi wzrost o 2,96% względem końca roku 2020. Pozostałe zwierzęta domowe, a więc króliki, gryzonie, ptaki domowe, gady, ryby akwariowe itp. zostały oszacowane na 5 mln 719,1 tys. (wzrost o 0,5%).

Wartość branży zoologicznej w Polsce wyniosła w 2021 r. 1475,3 mln USD (wartość według sprzedaży detalicznej produktów netto). Stanowi to wzrost o 3,4% w stosunku do roku 2020. Zdecydowanie najpopularniejszą kategorię produktów stanowiły karmy dla zwierząt, których wartość wynosiła 1198,2 mln USD (ponad 81% wartości całej branży). Wartość sprzedanych akcesoriów dla zwierząt (rozumianych jako produkty inne niż karmy) wyniosła w Polsce w 2021 r. 277,1 mln USD. 

Według badań agencji Euromonitor International w 2021 r. w Polsce działało 3755 stacjonarnych sklepów zoologicznych (dla porównania w 2020 r. było ich 3720).

Tabela 1. Liczba zwierząt domowych w Polsce i w największych krajach Europy w 2021 r. (w tys. szt.). 


NiemcyWłochyFrancjaWielka BrytaniaPolskaHiszpania
Zwierzęta ogółem124 604,564 768,664 459,760 391,820 692,617 915,8
Psy ogółem11 005,08728,67911,610 772,57936,36692,6
– psy małe (do 9 kg)4840,02400,93051,45877,82073,23000,9
– psy średnie (9–23 kg)3970,03509,82704,53355,84010,92412,1
– psy duże (ponad 23 kg)2195,02817,92155,71538,91852,21279,6
Koty15 861,010 077,014 741,28438,27037,13519,0
Pozostałe zwierzęta97 738,545 963,041 806,941 181,15719,17704,2

Niemcy

U naszych zachodnich sąsiadów w 2021 r. żyła rekordowa liczba 124 mln 604,5 tys. zwierząt domowych. Wśród nich było 11 mln 5 tys. psów i 15 mln 861 tys. kotów. Wartość branży zoologicznej w Niemczech w 2021 r. wyniosła 6855,4 mln USD. W tym czasie sprzedano tam 1 264 779,6 ton karm dla zwierząt domowych o wartości 4772,5 mln USD. Wzrost wartości branży zoologicznej w Niemczech w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. wyniósł 3,2%. W tym kraju działało 2867 stacjonarnych sklepów zoologicznych.

Wielka Brytania

W 2021 r. w Wielkiej Brytanii żyło 60 mln 391,8 tys. zwierząt domowych, w tym 10 mln 772,5 tys. psów
i 8 mln 438,2 tys. kotów. Wartość tamtejszej branży zoologicznej wyniosła 7314,3 mln USD. W 2021 r. sprzedano tam 1 250 812,3 ton karm dla zwierząt o łącznej wartości 5605,4 mln USD. Wzrost wartości branży zoologicznej w Wielkiej Brytanii wyniósł w 2021 r. 0,9%. W tym kraju działało 4046 stacjonarnych sklepów zoologicznych. 

Francja

Liczba zwierząt domowych we Francji wynosiła w 2021 r. 64 mln 459,7 tys. sztuk, w tym 7 mln 911,6 tys. psów i 14 mln 741,2 tys. kotów. Wartość tamtejszej branży zoologicznej wyniosła 6167,5 mln USD. We Francji sprzedano w 2021 r. 1 118 653 ton karm dla zwierząt domowych o łącznej wartości 4480,8 mln USD. Wartość francuskiej branży zoologicznej wzrosła w 2021 r. o 1,2%. W tym kraju działało 1039 sklepów stacjonarnych.

Włochy

Populacja zwierząt domowych we Włoszech liczyła w 2021 r. 64 mln 768,6 tys. sztuk, w tym 8 mln 728,6 tys. psów i 10 mln 77 tys. kotów. Wartość tamtejszej branży zoologicznej wynosiła 4211, 9 mln USD. W Italii sprzedano 625 001 ton karm dla zwierząt o łącznej wartości 3304,7 mln USD. Włoska branża zoologiczna odnotowała w 2021 r. wzrost wartości o 0,8%. W tym kraju czynnych było 5909 stacjonarnych sklepów zoologicznych. 

Hiszpania

W 2021 r. w Hiszpanii żyło 17 mln 915,8 tys. zwierząt domowych, w tym 6 mln 692,6 tys. psów i 3 mln 519 tys. kotów. Wartość tamtejszej branży zoologicznej wyniosła 2215,8 mln USD. W kraju tym sprzedano 471 522,3 ton karm dla zwierząt domowych o łącznej wartości 1619,3 mln USD. Wzrost wartości hiszpańskiej branży zoologicznej wyniósł w 2021 r. 1,6%. W tym kraju otwartych było 2198 stacjonarnych sklepów zoologicznych.

Wnioski

Największymi miłośnikami zwierząt domowych w Europie są mieszkańcy Niemiec. W tym kraju żyją ponad 124 mln domowych pupili. W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to około 1,5 zwierzęcia domowego. Dla porównania w Polsce ten wskaźnik jest niemal trzykrotnie niższy i wynosi 0,53. Należy jednak podkreślić, że w przypadku Niemiec zdecydowana większość zwierząt domowych, bo ponad ¾, to zwierzęta inne niż psy i koty, a więc króliki i gryzonie, ptaki ozdobne, ryby akwariowe itp. (tabela 1.).

Najwięcej psów żyje w Niemczech i w Wielkiej Brytanii (tabela 1.), ale w stosunku do liczby ludności to Polska jest zdecydowanym liderem – w naszym kraju na każdego mieszkańca przypada aż 0,21 psa!

We wszystkich dużych krajach Europy zdecydowanie przeważają psy małe i średnie. Psów dużych, o masie ciała powyżej 23 kg, jest stosunkowo mniej (tabela 1.). Wiąże się to m.in. z wyższymi kosztami utrzymania tych czworonogów oraz ich większymi wymaganiami „lokalowymi”.

Największymi pasjonatami kotów są mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Francji – w każdym z tych krajów żyje po około 15 milionów tych czworonogów. Dla porównania w Polsce jest ich nieco ponad 7 milionów (tabela 1.).

Najwięcej pieniędzy na swoich pupili wydają mieszkańcy Wielkiej Brytanii (tabela 2.) – w przeliczeniu na każde zwierzę domowe jest to równowartość ok. 121 USD rocznie. Dla porównania w przypadku Polski współczynnik ten wynosi ok. 74 USD. Ogólna wartość branży zoologicznej Wielkiej Brytanii wynosi ponad 7,3 miliarda USD, podczas gdy w naszym kraju jest to niespełna 1,5 miliarda USD.

We wszystkich krajach uwzględnionych w raporcie najważniejszą część rynku stanowią karmy dla zwierząt. W poszczególnych krajach ich sprzedaż odpowiada za ok. 70-80% ogólnej wartości branży (w Polsce za 81%).

Najwięcej karmy dla zwierząt domowych kupują Brytyjczycy i Francuzi – w obydwu tych krajach ilość sprzedanej karmy przekroczyła w 2021 r. 1,25 mln ton. Dla porównania w Polsce sprzedano w tym okresie nieco ponad 400 tys. ton karmy (wykres 1.).

We wszystkich krajach uwzględnionych w raporcie wartość branży zoologicznej zwiększyła się w 2021 r. w stosunku do roku 2020 od 0,8 do 3,4% (wykres 2.). Liderem jest tutaj Polska. Wynika to zarówno ze zwiększenia się liczby zwierząt domowych w poszczególnych krajach, jak i panujących obecnie trendów (pet wellness, pet parenting), dzięki którym opiekunowie wydają więcej pieniędzy na swoich pupili. W Polsce wzrost wartości branży zoologicznej jest szczególnie widoczny ze względu na fakt, że nasz rynek jest jeszcze nienasycony i charakteryzuje się dużymi możliwościami rozwojowymi (w naszym kraju wciąż stosunkowo niewielki odsetek psów i kotów jest karmiony karmami komercyjnymi, a ta kategoria produktów pozwala na osiągnięcie największych wzrostów sprzedaży).

Zdecydowanie najwięcej stacjonarnych sklepów zoologicznych działa we Włoszech (wykres 3.). Jest ich tam niemal 6000. Dla porównania w Polsce jest ich około 3750, a w dużo większej od Polski Francji zaledwie nieco ponad 1000. Różnice te wynikają jednak z odmiennej struktury sieci handlowej w tych krajach – podczas gdy we Włoszech i w Polsce dominują niewielkie, rodzinne sklepy zoologiczne, we Francji są to głównie duże markety.

Tabela 2. Wartość branży zoologicznej w poszczególnych kategoriach produktów według sprzedaży detalicznej netto w Polsce i w największych krajach Europy w 2021 r. (w mln USD). 


Wielka BrytaniaNiemcyFrancjaWłochyHiszpaniaPolska
Ogółem7314,36855,46167,54211,92215,81475,3
Karmy dla zwierząt5605,44772,54480,83304,71619,31198,2
– karmy dla kotów2292,22281,82141,01611,5543,6568,7
– karmy dla psów2692,62204,12025,41535,9961,2595,0
– pozostałe karmy620,6286,6314,5157,4114,534,5
Akcesoria dla zwierząt1708,92082,91686,7907,2596,4277,1
– żwirek dla kotów241,1473,1288,1163,452,581,4
– akcesoria wspierające
zdrowie zwierząt
432,7133,5545,4460,1157,580,0
– pozostałe akcesoria1035,01476,3853,1283,7386,4115,7