W celu jeszcze skuteczniejszej walki z niechcianymi glonami w akwarium i oczku wodnym Tetra wprowadziła do swojej oferty pierwszy na rynku test paskowy z polem do oznaczenia stężenia fosforanów (PO4). Test mierzy dwa najbardziej istotne parametry wzrostu glonów – fosforany i azotany – a także twardość węglanową. Twardość węglanowa jest bardzo ważna dla stabilnej pojemności buforowej podczas stosowania produktów przeciw glonom. Tetra jest jedyną firmą na rynku posiadającą taki produkt w swojej ofercie.
Produkt dostępny w sprzedaży już w kwietniu 2021 r.

Spectrum Brands Poland Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, 02-366 Warszawa
infolinia: 00-800 241 53 414; e-mail: spectrumbrands@voicecc.pl

www.tetra.plwww.tetra.plwww.tetra.pl