Mimo spadku siły nabywczej polskiego społeczeństwa, spowodowanego wysoką inflacją, rynek artykułów pielęgnacyjnych dla zwierząt towarzyszących w Polsce stale rośnie. Związane jest to zarówno ze wzrostem populacji zwierząt domowych, jak i trendem humanizacji. Jak wynika z badania Euromonitor International „Voice of the Consumer: Lifestyles Survey”, 68% polskich opiekunów zwierząt domowych traktuje swoje zwierzęta jak ukochanych członków rodziny, czyli zaledwie o 1% mniej niż na całym świecie. Trend humanizacji od dawna napędza sektor karm premium dla zwierząt domowych, przysmaków i miksów, a także kategorie zabawek i akcesoriów dla zwierząt domowych. Kształtuje on też rozwój nowych produktów, w wyniku czego pojawiają się produkty odpowiadające żywności dla ludzi, takie jak lody, buliony czy koktajle – smoothies.

Marija Milosevich

Starszy konsultant w Euromonitor International, ze szczególnym uwzględnieniem handlu detalicznego i konsumenta cyfrowego

Z j. angielskiego tłumaczyła J. Zarzyńska

Trzy kluczowe strategie poruszania się po polskim krajobrazie e-commerce

W Polsce, podobnie jak na całym świecie, handel e-commerce stale się rozwija. Podczas gdy dwa lata temu na tę ewolucję wpływała przede wszystkim pandemia, dziś kształtują ją w większym stopniu: trwający kryzys kosztów życia, inne wyzwania gospodarcze, normalizacja tempa wzrostu i nasilająca się konkurencja. Mimo tych wszystkich problemów handel e-commerce ma wyraźny potencjał dalszego rozwoju. Rzeczywiście w Polsce 38% bezwzględnego wzrostu sprzedaży detalicznej od 2022 r. do 2027 r. będzie napędzane sprzedażą internetową. Jednocześnie, aby odkryć nowe możliwości, sprzedawcy detaliczni i marki muszą udoskonalić swoją strategię handlu e-commerce. Podczas Future Forward Summit organizowanego przez Euromonitor International w Warszawie 25 października 2023 r. zaangażowaliśmy się w dyskusję z czołowymi liderami branży: Ikea, Google i Allegro. Nasza dyskusja panelowa koncentrowała się na badaniu potencjalnych strategii i kluczowych obszarów zainteresowania, które mogą napędzać dalszy rozwój handlu e-commerce.

Zapewnienie bezproblemowej obsługi jest kluczowe

W czasach inflacji zachowania zakupowe konsumentów ulegają znacznej zmianie. Ludzie mają tendencję do przeprowadzania szeroko zakrojonych badań przed podjęciem decyzji o zakupie, szczególnie w przypadku produktów o dużej wartości, aby znaleźć oferowany najlepszy stosunek jakości do ceny.

W związku z tym polscy konsumenci coraz częściej dokonują zakupów w różnych kanałach detalicznych, zacierając granice między on-line i off-line. Ta zmiana podkreśla znaczenie, jakie dla marek i sprzedawców detalicznych ma zapewnianie płynnej obsługi we wszystkich punktach kontaktu z klientem. Tworzenie płynnych doświadczeń w handlu detalicznym wymaga głębokiego zrozumienia zachowań i preferencji klientów, inwestycji w technologię i infrastrukturę oraz zaangażowania w ciągłe ulepszenia. Proces ten może obejmować dążenie do integracji wielokanałowej – multichannel, rozwój przyjaznych dla użytkownika interfejsów, zapewnienie większej personalizacji, stworzenie ujednoliconych danych klientów i programów lojalnościowych oraz poszukiwanie nowych sposobów interakcji z klientami, takich jak wykorzystanie mediów społecznościowych i transmisje na żywo – livestreaming.

 Wykorzystanie technologii ma kluczowe znaczenie, ale należy to robić z wyraźnym uzasadnieniem

W swoim ciągłym dążeniu do cyfryzacji specjaliści handlu detalicznego przywiązują dużą wagę do inwestycji technologicznych. Według ankiety Euromonitor Voice of the Industry: Retail Survey w 2023 r. 45% specjalistów ds. handlu detalicznego uznało inwestycje technologiczne za strategiczny priorytet przy formułowaniu swoich pięcioletnich planów inwestycyjnych. Jednocześnie w ostatnim czasie pojawił się szum wokół postępu technologicznego w branży. Wielu sprzedawców detalicznych wdraża te technologie, aby nadążać za zmieniającymi się trendami, ale robią to bez jasnego zrozumienia, w jaki sposób te wdrożenia poprawią ich wydajność i operacje. Każda firma musi ocenić i ustalić dobrze określoną wizję tego, w jaki sposób dana technologia może przyczynić się do jej rentowności. Rozwiązania technologiczne powinny być celowo zintegrowane, mając na celu usprawnienie operacji front-endowych lub back-endowych, a najlepiej obu, zamiast po prostu podążać za trendem w branży.

 Marki muszą odkrywać nowe modele biznesowe

Biorąc pod uwagę rosnącą konkurencję w branży e-commerce i konieczność wyróżnienia się w środowisku, w którym wiele przedsiębiorstw wydaje się podobnych, konieczne stało się poszukiwanie przez przedsiębiorstwa innowacyjnych modeli biznesowych. Modele te obejmują między innymi sprzedaż bezpośrednią, platformy sprzedażowe – marketplace’y i sieci mediów detalicznych.

 W Polsce prawie połowę całkowitej sprzedaży e-commerce w 2022 r. wygenerowały marketplace’y, z których największą popularnością cieszy się Allegro – polska platforma marketplace.

Nawet tradycyjnie zorganizowane przedsiębiorstwa dostosowują się do tej zmiany. Na przykład Decathlon, znany sprzedawca detaliczny, zmienia swój model z bardziej tradycyjnego podejścia hurtowego na podejście oparte na marketplace. W ciągu ostatnich kilku lat Decathlon uruchomił na całym świecie wiele własnych platform on-line typu marketplace, umożliwiając innym markom oferowanie swoich produktów za pośrednictwem platform sprzedaży Decathlon.

 Kolejną obiecującą drogę wzrostu i rozwoju można znaleźć w obszarze sieci mediów detalicznych, gdzie aż 61% specjalistów zajmujących się produkcją marek kieruje już wydatki na reklamę.

 Jedną z głównych zalet wykorzystania mediów detalicznych jest możliwość lepszego targetowania konsumentów. Ta funkcja umożliwia markom dostarczanie komunikatów nacelowanych dokładnie na właściwych odbiorców, zwiększając konwersję i lojalność wobec marki. Biorąc pod uwagę znaczącą pozycję Allegro na polskim rynku, współpraca z jego siecią mediów detalicznych może być decyzją zmieniającą reguły gry. Dzięki ściśle ukierunkowanym promocjom media detaliczne oferują markom i sprzedawcom detalicznym możliwość poszerzenia grona potencjalnych odbiorców, zwiększenia przychodów z kliknięcia i dywersyfikacji zakresu kategorii produktów w ich portfolio konsumenckim.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w raporcie  EUROMONITOR INTERNATIONAL Back from the Boom: E-Commerce Opportunities Amid Uncertainty oraz webinarze: Mastering E-Commerce Growth: How to Win Online Amid Uncertainty.