UWAGA! 2 lutego 2023 r. mija termin uzyskiwania wniosków o zezwolenie na dalsze przetrzymywanie zwierząt domowych należących do inwazyjnych gatunków obcych (IGO), które zostały wpisane 2 sierpnia 2022 r. w wykazie IGO stwarzających zagrożenie dla Unii. Wówczas w wykazie znalazł się m.in. popularny w terrarystyce wąż, lancetogłów królewski Lampropeltis getula, który jest w Polsce często utrzymywany w roli zwierzęcia domowego.

Opiekunowie lancetogłowów ujętych w przygotowanej dla tego gatunku oceny ryzyka jako podgatunki lancetogłowa królewskiego tj. L. californiae, L. floridiana, L. getula, L. holbrooki, L. meansi, L. nigra, L. nigrita, K. splendida, L. sticiceps, a także ich wszelkich hybryd i odmian barwnych, muszą do tego dnia podjąć decyzję czy podejmują się dalszej opieki nad swoim zwierzęciem lub też czy zobowiązują się przekazać je innej osobie posiadającej stosowne zezwolenie. W przypadku zamiaru zatrzymania zwierzęcia należy w terminie nieprzekraczalnym do dnia 2 lutego 2023 wysłać wniosek do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zezwolenie na odstępstwa w stosunku do zakazów dotyczących inwazyjnego gatunku obcego stwarzającego zagrożenie dla Unii. Powyższe wynika z obowiązujących od grudnia 2021 roku przepisów ustawy o gatunkach obcych. 

Jednocześnie przypominamy, że sklepy zoologiczne, jak i hodowcy mogą oferować lancetogłowa królewskiego pochodzącego z tzw. zapasu IGO do sprzedaży bez żadnych zezwoleń w terminie 2 lat od umieszczenia go w wykazie unijnym, przy czym nabywcy planujący utrzymać te zwierzęta w celach niekomercyjnych mogą wysłać wniosek o zezwolenie jedynie do 2 sierpnia 2023 roku. 
Zapas IGO to w tym przypadku okazy lancetogłowa królewskiego, który był przewidziany do sprzedaży przez sklepy zoologiczne czy hodowle, przed jego umieszczeniem w wykazie unijnyn tj. 2 sierpnia 2022 r. 
W praktyce osoba planująca wejść w posiadanie lancetogłowa królewskiego, przed jego nabyciem musi uzyskać stosowne zezwolenie od Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska korzystając z wniosku uproszczonego, ale celem jest niekomercyjne przetrzymywanie zapasu IGO. 

Należy podkreślić, że to sprzedawca bierze odpowiedzialność za sprzedaż lancetogłowa królewskiego jego nabywcy. W przypadku gdy sprzedaż ta dokonana została przy braku zezwolenia po stronie nabywcy, sprzedawca może odpowiadać karnie. O to wcale nie tak trudno, ponieważ gdyby nabywca chciał zarejestrować zwierzę i uzyskać na nie zezwolenie, to może zgłosić od kogo tak naprawdę kupił i kiedy. Natomiast sam nabywca może mieć ewentualny problem z uzyskaniem zezwolenia na okaz IGO pochodzący z nielegalnej sprzedaży. 

Uzyskiwanie zezwoleń nie jest trudne. Jest bezpłatne, a przyszły nabywca IGO może skorzystać z uproszczonej formy wniosku o zezwolenie. Zezwolenie musi jednak uzyskać przed zakupem.
Przykładowa instrukcja wypełniania wniosku oraz więcej informacji są dostępne na 
www.lowcaobcych.pl/wniosekIGO

Aplikacja MyPetStory wysłała powiadomienia do opiekunów o termiach. Dodaj swój sklep do aplikacji na panel.mypetstory.pl i wspólnie z nami edukuj opiekunów zwierzaków.