Kiedy wchodzisz do świata zarządzania zespołem, stajesz przed wyzwaniami nie tylko związanymi z obsługą klienta czy zarządzaniem dostępnymi produktami, lecz przede wszystkim wyzwaniami związanymi z zarządzaniem ludźmi. Zrozumienie mechanizmów rządzących ludzkim umysłem może być tym kluczem, który otworzy drzwi do skuteczniejszej współpracy i budowania zespołów pracujących niczym dobrze naoliwiona maszyna. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak psychologia może wzbogacić Twoje umiejętności menedżerskie i pomóc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w zespole? Jeśli odpowiedź brzmi „tak” lub nawet jeśli jesteś ciekawy, co psychologia ma do zaoferowania w kontekście zarządzania – ten artykuł jest dla Ciebie!

Tekst: Tomasz Chyrchel

Generator Pomysłów

Model cech osobowości Wielkiej Piątki – gdzie może się przydać w pracy menedżera?

Model Wielkiej Piątki to jedno z narzędzi, które pomoże Ci lepiej zrozumieć swoich pracowników. Zawiera on pięć kluczowych cech osobowości: otwartość na doświadczenia, sumienność, ekstrawersja, ugodowość oraz neurotyczność. Poznanie i zrozumienie tych cech osobowości pozwoli Ci skuteczniej przydzielać zadania, zadbać o efektywną komunikację między współpracownikami oraz przewidywać potencjalne konflikty.

Przykład: pamiętaj o Kasi, która zawsze chętnie podejmuje nowe wyzwania (ma wysoką otwartość na doświadczenia) i Pawle, który jest sumienny, ale nieco bardziej zamknięty w sobie (wysoka sumienność, niska otwartość na doświadczenia), jeśli szukasz duetu posiadającego potencjał do wdrożenia nowego rozwiązania, produktu, a może nowego podejścia do pozyskiwania klientów? Kasia będzie miała większą łatwość w wymyślaniu nowych, oryginalnych pomysłów na rozwiązanie problemu, który im wskażesz. Paweł będzie miał predyspozycje do przekucia ich na konkretne rozwiązania z założeniem sensownego horyzontu czasowego. Oczywiście ten przykład to pewne uproszczenie – za każdym z nas stoi coś więcej niż tylko cechy osobowości. Niemniej jednak właśnie w takim uproszczeniu łatwo jest nam dojrzeć, jakie szanse dla menedżera kryją się za umiejętnością zarządzania z wiedzą opartą o cechy osobowości zespołu. 

Jakich interakcji między ludźmi możesz się spodziewać w zespole, znając model Wielkiej Piątki? Model Wielkiej Piątki, opierając się na pięciu kluczowych cechach osobowości, oferuje cenne spostrzeżenia, które mogą pomóc menedżerowi przewidywać i rozumieć interakcje w zespole. Tutaj kilka przykładów, jak poszczególne cechy wpływają na dynamikę zespołu:

1. Otwartość na doświadczenia: osoby o wysokiej otwartości na doświadczenia są kreatywne, ciekawe świata i otwarte na nowe pomysły. W kontekście współpracy w zespole możemy spodziewać się po nich: pomysłowości, innowacyjności, chęć eksploracji nowych rozwiązań. Potencjalne wyzwania to możliwe konflikty z osobami bardziej konserwatywnymi, które wolą tradycyjne metody pracy.

2. Sumienność: osoby sumienne są często zorganizowane, odpowiedzialne i punktualne. W kontekście współpracy w zespole możemy spodziewać się po nich: wysokiej jakości pracy, terminowości, zaangażowania w realizację zadań. Potencjalne wyzwania to frustracja w obliczu braku organizacji innych członków zespołu, konflikty z osobami bardziej spontanicznymi, które szukają nowych, niesprawdzonych metod czy rozwiązań.

3. Ekstrawersja: ekstrawertycy są towarzyscy, energiczni i lubią być w centrum uwagi. W kontekście współpracy w zespole możemy spodziewać się po nich: zaangażowania w działania związane z budowaniem relacji, motywowania innych, komunikatywności. Potencjalne wyzwania to starcia w dyskusji z introwertykami, którzy potrzebują więcej samotności i ciszy.

4. Ugodowość: ugodowi ludzie są współczujący, przyjaźni i stronią od konfliktów. W kontekście współpracy w zespole możemy spodziewać się po nich: gotowości do wspierania innych, mediacji w konfliktach, tworzenia pozytywnego klimatu do współpracy. Potencjalne wyzwania: osobom ugodowym łatwo jest popaść w podejście bycia nadmiernie elastycznym, co doprowadza do przekraczania ich granic. Nie są też fanami otwartych konfrontacji w sytuacjach trudnych. 

5. Neurotyczność: osoby o wysokiej neurotyczności są często narażone na stres, niepokój i zmienne nastroje. W kontekście współpracy w zespole możemy spodziewać się po nich: wysokiej wrażliwości i empatii, które są podstawą głębokich relacji z ludźmi. Budują atmosferę wzajemnego wsparcia. Potencjalne wyzwania to napięcia, wyzwania w radzeniu sobie ze stresującymi sytuacjami i czasem konflikty wynikające z emocji, które się pojawiają w trudnych dyskusjach.

Rozumiejąc, jak cechy osobowości wpływają na interakcje w zespole, menedżer jest w stanie przewidywać potencjalne wyzwania i korzystać z mocnych stron każdego członka zespołu. Ważna jest jednak pamięć o tym, że każda osoba jest unikalna i posiada mieszankę różnych cech, które mogą się różnić w różnych sytuacjach, a powyższe opisy to początek do zrozumienia szerszej perspektywy ludzkiej osobowości. 

Budowanie dobrej atmosfery w zespole o różnych cechach osobowości

Dobrze zintegrowany, zharmonizowany zespół to klucz do sukcesu. Jednak gdy pracujemy z osobami o różnorodnych cechach osobowości, wymaga to wyjątkowej uwagi i zrozumienia. Oto kilka kroków, które menedżerowie mogą podjąć, aby zbudować pozytywną atmosferę w takim zespole:

Poznaj swój zespół: Dlaczego to ważne? Aby efektywnie zarządzać ludźmi, musisz najpierw ich zrozumieć. Przykład: jeśli masz w zespole introwertyka, warto pamiętać, że może on potrzebować chwili ciszy do skupienia się i przeanalizowania zadania, podczas gdy ekstrawertyk może potrzebować interakcji i dyskusji, aby działać efektywnie. Jeśli chcesz skorzystać do tego z profesjonalnego narzędzia opartego na modelu Wielkiej Piątki, rekomendujemy Asystenta Zespołu
www.asystentzespolu.pl
.

Doceniaj różnorodność: Dlaczego to ważne? Różnorodność cech osobowości może być atutem, jeśli jest właściwie wykorzystywana. Przykład: osoba o wysokiej sumienności będzie świetnie radzić sobie z organizacją zadań, podczas gdy osoba o wysokiej otwartości na doświadczenia może wnosić kreatywność do projektu.

Zachęcaj do komunikacji: Dlaczego to ważne? Otwarta komunikacja pomaga wyjaśnić nieporozumienia i buduje zaufanie w zespole. Przykład: jeśli ugodowa osoba nie zgadza się z pewnym pomysłem, może unikać konfrontacji. Stworzenie przestrzeni do otwartej dyskusji pozwoli jej wyrazić swoje obawy.

Organizuj regularne sesje feedbacku: Dlaczego to ważne? Regularne sesje feedbacku pozwalają identyfikować i rozwiązywać potencjalne problemy w zarodku. Przykład: osoba o wysokiej neurotyczności może być bardziej narażona na stres. Regularne rozmowy pomogą zrozumieć, co może powodować jej niepokój i jak można pomóc.

Pamiętając o tych krokach i dostosowując je do specyfiki swojego zespołu, menedżer może stworzyć środowisko pracy, w którym każdy czuje się ceniony i rozumiany, a różnorodność cech osobowości przekłada się na sukces zespołu.

Zadbaj o produktywność zespołu o różnych cechach osobowości

Różnorodność osobowości w zespole to zarówno wyzwanie, jak i atut. Oto kilka strategii, które pomogą Ci zadbać o produktywność takiego zespołu:

Indywidualne podejście do zadań: Dlaczego to ważne? Dopasowanie zadań do cech osobowości może zwiększyć zaangażowanie i efektywność pracowników. Przykład: osoba o wysokiej sumienności będzie idealna do prowadzenia inwentaryzacji i zarządzania zamówieniami, podczas gdy osoba o wysokiej otwartości na doświadczenia może świetnie radzić sobie z kreacją promocji czy organizacją tematycznych dni w sklepie.

Stworzenie różnorodnych metod komunikacji: Dlaczego to ważne? Nie każdy komunikuje się w ten sam sposób. Dostosowanie się do potrzeb komunikacyjnych zespołu może poprawić klarowność i efektywność. Przykład: introwertycy mogą preferować komunikację pisemną czy elektroniczną, podczas gdy ekstrawertycy mogą cenić bezpośrednie rozmowy i spotkania.

Elastyczność w organizacji pracy: Dlaczego to ważne? Elastyczne podejście do organizacji pracy pozwala na uwzględnienie indywidualnych preferencji i maksymalizację produktywności. Przykład: osoba neurotyczna może potrzebować stałego harmonogramu pracy, podczas gdy osoba bardziej otwarta na doświadczenia może cenić sobie bardziej elastyczne godziny pracy.

Pamiętając o tych strategiach, menedżer jest w stanie dostosować środowisko pracy tak, aby zapewnić maksymalną produktywność zespołu, niezależnie od indywidualnych cech osobowości jego członków.

Rolą menedżera jest sprawnie kierować zespołem, który realizuje zadania pozwalające na osiąganie celów biznesowych założonych dla zespołu, działu, organizacji. Im lepiej jako menedżer/ menedżerka będziesz w stanie dopasować ludzi do zadań, moderować dyskusję, motywować i dawać konstruktywny feedback, tym sprawniej pracownicy będą realizować swoje zadania, a Ty będziesz mieć więcej czasu na jeszcze lepsze zarządzanie.