Szkolenie pracowników to bardzo istotna sprawa, jeśli chcemy posiadać dobrze prosperujący biznes i wielu zadowolonych klientów. W końcu każdy z nas, odkąd pamięta, uczy się nowych rzeczy i rozwija swoje umiejętności. Ma to znaczenie w odpowiednim rozwoju personalnym i daje możliwość osiągnięcia uczucia spełnienia. Jednak czy na pewno każdy pracodawca uważa, że szkolenia są potrzebne?

Tekst: Laura Zarzyńska 

Co mówią raporty?

Z badań przeprowadzonych w 2010 roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw” wynika, że w Polsce znaczna część przedsiębiorców nie była zainteresowana podnoszeniem kwalifikacji pracowników. Ponad połowa z nich nie podnosiła kwalifikacji swoich pracowników. Powodów takich działań jest wiele. Część osób uważa, że szkolenie nie jest dość opłacalne i wyniki np. sprzedaży wcale nie wzrosną. Kolejny powód to strach przed utratą pracownika, czyli firma poniesie koszty przeszkolenia, a uczestnik po krótkim czasie się zwolni i znajdzie pracę u konkurencji. Jednakże to właśnie takie myślenie zniechęca pracowników do pracy w danym miejscu. 

Raport z wyników badań „Potrzeby szkoleniowe i edukacyjne w opinii pracodawców i pracowników branży handlowej (handlu detalicznego) i możliwość ich realizacji” zrealizowanych w ramach projektu „Problemy społeczne pod lupą” w latach 2019–2020, ankietujący pracowników sklepów różnej wielkości pokazał, że respondenci wskazywali na konieczność udziału w szkoleniach głównie z powodu zmian na rynku i naturalnej chęci rozwoju. Osoby z marketingu potrzebują szkoleń (96%) głównie z powodu zmieniających się potrzeb klientów, wzrostu konkurencji na rynku i nowości w trendach oraz technologii. Ważne dla nich jest wyznaczanie nowych strategii i celów marketingowych oraz sprzedażowych. Zdaniem osób badanych szkolenia mają przede wszystkim podnosić kwalifikacje, rozwijać kompetencje i polepszać standardy obsługi.  Jako najważniejsze efekty szkoleniowe wymienia się efekty sprzedażowe. Główne bariery udziału w szkoleniach to brak finansów, brak czasu, brak ludzi do pracy (61% respondentów).  Jako wady szkoleń wymienia się ich niepraktyczność i niedostosowanie do potrzeb. Kadra kierownicza widzi głównie konieczność szkoleń z zarządzania personelem (94%), a sami kierownicy i kierowniczki na pierwszym miejscu stawiają radzenie sobie z konfliktami i radzenie sobie ze stresem oraz kompetencje miękkie (88%). Dla pracowników poszukiwane tematy szkoleń to: podstawy merchandisingu, tworzenie witryn sklepowych, analiza zachowań konsumentów, analiza czynników wpływających na atmosferę w sklepie, profesjonalna obsługa klienta, techniki sprzedaży, autoprezentacji. Sprzedawcy oprócz szkoleń z profesjonalnej obsługi klientów (20–30%) zgłaszają potrzebę szkoleń radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami w sklepie. Zdaniem większości kadry zarządzającej szkolenia są bardzo potrzebne placówkom handlowym. Tak uważa 96% respondentów i respondentek w tej grupie. Potrzeba ta ich zdaniem wynika głównie z nagłych zmian na rynku. Kadra zarządzająca przeciętnie ocenia dotychczasowe szkolenia (spełniają oczekiwania w 59%). Tylko 15% kadry zarządzającej bada efektywność szkoleń w placówkach.

Po co inwestować w szkolenia?

Inwestowanie czasu i pieniędzy w zespół to podstawowa strategia w rozwoju współczesnej firmy. W końcu jeśli nasz pracownik czuje się pewnie, ma świadomość, że posiada wiedzę potrzebną, aby dobrze obsługiwać klientów, to i nasze zyski oraz opinie konsumentów na nasz temat wzrosną. Co więcej, jeśli nasz pracownik ma chęć oraz zapał do nauki, to z czasem może sam wykształcić nowe metody i pomysły do rozmawiania z klientami czy jak rozwinąć wasz biznes. Odpowiednio przeszkolony podwładny staje się bardziej samodzielny i potrzebuje coraz mniej asysty w codziennych obowiązkach.

Kolejny pozytywny aspekt inwestowania w szkolenia i pracowników to ich zaangażowanie w pracę oraz lojalność w stosunku do przełożonych. Jeśli uda nam się ustawić stabilny, przeszkolony zespół, to nasza firma będzie odpowiednio prosperować, jednak brak szkoleń może prowadzić, jak już wyżej wspomniałam, do zwalniania się pracowników.  A to tylko dodaje nam więcej obowiązków oraz generuje większe koszty przeprowadzenia nowej tury rozmów kwalifikacyjnych oraz szkoleń nowych pracowników. O wiele korzystniej wyjdzie nam inwestowanie w obecnych pracowników, którzy mają już podstawową wiedzę, dzięki czemu zyskamy ich sympatię oraz lepiej prosperujący zespół.

Szkolenie jako motywacja

Kiedy już posiadamy odpowiedni, dobrze zgrany zespół, to chcemy, żeby nasi pracownicy byli zadowoleni ze swojej pracy i z uśmiechem obsługiwali klientów. Dlatego szkolenia mogą stanowić motywator, aby osiągać lepsze wyniki. Jeśli pracownik widzi, że chcemy inwestować w jego rozwój czy jego umiejętności, to czuje się ważnym elementem naszego biznesu. Dodatkowo niektóre szkolenia mogą dawać sygnał, że poważnie myślimy o dawaniu trudniejszych zadań, które mogą się wiązać z awansem czy choćby podwyżką. Należy pamiętać, że uczestnictwo w szkoleniach spełnia mnóstwo istotnych potrzeb człowieka. Dzięki szkoleniom pracownicy mogą znaleźć nowe inspiracje, nauczyć się nowinek z rynku czy rozwijać swoje umiejętności miękkie, które są tak istotne dla każdego z nas. Najważniejszym kryterium udanego szkolenia jest jego efektywność. Planując szkolenie, trzeba też pamiętać, że ma być ono ciekawe i angażujące.

Dobrze zarządzany zespół w sklepie zoologicznym to także szkolenia pracowników. Mowa tu zarówno o szkoleniach produktowych, które pozwalają zespołowi pracować z oferowanymi produktami i są niezbędne do wprowadzenia produktów na sklepowe półki, ale równie istotne są szkolenia z zakresu kompetencji sprzedażowych. Koncentracja na kliencie i budowanie z nim relacji, elastyczność w rozmowie i umiejętność sprostania sytuacjom nieoczekiwanym i trudnym to kluczowe umiejętności dobrego sprzedawcy. Aby wspomóc firmy współpracujące z naszymi produktami, wprowadzamy w 2024 roku szkolenia we wszystkich tych zakresach.

Marta Michalus-Rembacz

BUBA Pet Polska

www.bubapet.pl

Współpraca to podstawa

Należy również pamiętać o tym, jak istotna jest współpraca w firmie. Wszystkie działy oraz kierownictwo muszą razem współpracować niczym dobrze naoliwiona maszyna. Dlatego idealnym sposobem na zacieśnienie więzów, poznanie się bliżej lub po prostu danie możliwości na swobodne dyskusje są wyjazdy integracyjne, często połączone ze szkoleniami. Na takim wyjeździe nadarza się idealna sposobność, aby pracownicy z różnych działów mogli się zapoznać, dzięki czemu ich koleżeńskie relacje poprawią wydajność ich pracy. Jeśli nasi podwładni zobaczą, że uczestniczymy wraz z nimi w szkoleniach i staramy się być bardziej otwarci na dyskusje z nimi, zacierają się pewne bariery, które mogą utrudniać komunikację. W końcu każdy z nas na pewno pamięta chociaż jedną sytuację, kiedy bał się pójść do szefa, żeby przedstawić mu jakiś problem czy pomysł. Należy podkreślić, że ludzie lepiej ze sobą współpracują, jeśli czują się swobodnie i bezpiecznie. Dzięki integracji i szkoleniom jesteśmy w stanie zmniejszyć ich opory przed współpracą między działami w firmie.

Inwestowanie w szkolenia wpływa również pozytywnie na nasz wizerunek na rynku pracy i wśród konkurencji. Dobrze wyszkolony pracownik będzie osiągał lepsze wyniki, dzięki czemu nasza firma się rozwinie, ale również staje się naszą wizytówką. Dzięki temu może zachęcić nowe osoby, aby próbowały aplikować do naszej firmy, albo może zachęcić klientów, aby odwiedzili nas po raz pierwszy lub wrócili do nas. Jednak działa to również w drugą stronę. Potencjalni klienci czy firmy, chcące nawiązać z nami współpracę mogą napotkać na drodze naszego pracownika. W końcu nie możemy być w każdym miejscu na świecie. Dlatego nasz pracownik stanowi o jakości naszych usług i powinno nam zależeć na tym, aby godnie nas reprezentował w oczach innych.

Rodzaje szkoleń

Skoro już opisaliśmy sobie, jak istotne jest szkolenie pracowników, to należy teraz wspomnieć o rodzajach szkoleń. Tak naprawdę szkolenia to bardzo rozległy temat i każdy może je dostosować do danych potrzeb firmy czy pracowników. Początkowo szkolenia możemy podzielić na otwarte i zamknięte. Szkolenia otwarte dotyczą każdej osoby, która się zapisze na takie wydarzenie. Zazwyczaj chęć uczestnictwa wykazują osoby zainteresowane danym tematem albo chcące się w danej dziedzinie podszkolić. Z udziałem w takim szkoleniu wiąże się również często konieczność zapłaty za uczestnictwo w nim. Natomiast szkolenia zamknięte są organizowane najczęściej przez osoby prywatne czy firmy. Koncentrują się one na temacie wybranym przez mocodawców, są one darmowe dla uczestników, jako że mają na celu podnieść poziom ich wiedzy i umiejętności. 

Następnie szkolenia dzielimy ze względu na formy. Możemy mieć szkolenie stacjonarne, np. w placówce danej firmy, podczas którego uczestnicy współpracują ze sobą twarzą w twarz. Jest również szkolenie online, czyli wszyscy uczestnicy dołączają do spotkania na danej platformie i szkolą się w dowolnym miejscu (e-learning). Ten rodzaj szkolenia pozwala na prostsze podziały na mniejsze grupy czy łatwiejsze zadawanie pytań. Dodatkową opcją jest jeszcze kurs, który może mieć różne formy. Mogą to być nagrania video na dany temat szkoleniowy, dostępne są również kursy w formie bloga. 

Kolejny istotny podział ze względu na tematykę jest na szkolenia twarde i miękkie. Szkolenia twarde skupiają się na przekazywaniu specjalistycznej wiedzy, głównym celem takiego szkolenia jest zapoznanie uczestnika ze ściśle określoną wiedzą merytoryczną, która pomoże w lepszym wykonywaniu swoich obowiązków oraz nauczy uczestników praktycznych umiejętności, które również pomogą im się rozwijać. Co do szkoleń miękkich, to skupiają się one na indywidualnych umiejętnościach danej jednostki i pomagają nauczyć się informacji, które mogą być przydatne w każdej branży czy sytuacji. 

Oczywiście mamy również dostępny podział na szkolenia indywidualne, które zwykle są stosowane wśród pracowników wyższego szczebla w danej administracji lub dla osób prywatnych, oraz szkolenia grupowe, najbardziej popularne, pozwalające na lepszą interakcję ze współpracownikami i możliwość wykonania większej liczby ćwiczeń praktycznych.

Dodatkowo szkolenia dzielimy ze względu na grupy docelowe – inne szkolenie będzie dla osób indywidualnych niż szkolenie biznesowe. 

Jest dostępnych również wiele innych opcji, np. webinary, seminaria, konferencje czy już wyżej wspomniane wyjazdy połączone ze szkoleniami. Ciekawą opcją jest uczenie się przez doświadczenie oraz tzw. peer learning – czyli wzajemne uczenie się pracowników, co pozwala ćwiczyć pracę zespołową. A może warto pomyśleć o wykorzystaniu AI w szkoleniu…?

Najważniejsze jest to, co łączy wszystkie szkolenia, czyli chęć edukacji, poszerzenia swoich umiejętności i zapał do pracy. Zastanawiając się, jakie szkolenie najlepiej by pasowało do potrzeb naszej firmy, należy pomyśleć, czego oczekujemy od takiego szkolenia, jaki budżet jesteśmy w stanie na nie przeznaczyć, co pozwoli nam dobrać odpowiednie szkolenie pod naszych pracowników.

W amiplay stawiamy na rozwój, dlatego szkolimy się zarówno wewnątrz firmy, jak i dbamy o pogłębianie wiedzy naszych klientów. Szkolenia pozwalają lepiej poznać produkty, które sprzedajemy, dokładnie zgłębić ich konstrukcje i funkcjonalność, a także zrozumieć, w jaki sposób i do kogo chcemy kierować komunikację. Każda nowa kolekcja jest szczegółowo omawiana z poszczególnymi działami, co pozwala pracownikom w pełni zidentyfikować się z produktem, poznać jego zalety i szczegółowe przeznaczenie. Bardzo zależy nam na poszerzaniu znajomości asortymentu amiplay wśród współpracowników i partnerów handlowych, dlatego nasi przedstawiciele oraz brand manager przekazują tę wiedzę, prowadząc szkolenia bezpośrednio w  sklepach. Może się wydawać, że dobór galanterii czy legowiska to banalnie prosta sprawa, jednak prawidłowe dopasowanie rozmiaru czy modelu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa, komfortu, a także zdrowia zwierzęcia. Jest to nieustannie ważny aspekt naszej pracy i w przyszłości planujemy jeszcze bardziej rozszerzyć działania w tym zakresie.  

Barbara Melnyk

Brand Manager

amiplay

Czego mogą dotyczyć szkolenia?

Jak już wspomniałam wyżej, szkolenie wybieramy pod bieżące potrzeby naszego biznesu. Przykładowymi tematami szkoleń dla pracowników pierwszej linii np. obsługa klienta, mogą być: radzenie sobie z trudnym klientem, zarządzanie stresem, zarządzanie czasem.

Natomiast dla liderów są już zalecane nieco bardziej ścisłe tematy, takie jak: leadership, zarządzanie wydajnością, zarządzanie zmianą, radzenie sobie z konfliktami w miejscu pracy, inteligencja emocjonalna dla leaderów. Oczywiście to są jedynie pojedyncze tematy, na rynku dostępnych mamy o wiele więcej intrygujących szkoleń, które pomogą waszemu biznesowi rozwinąć przysłowiowe skrzydła.

Rodzajów szkoleń mamy wiele, tak samo tematów, których mogą one dotyczyć. Należy pamiętać, żeby pozwolić rozwijać się swoim pracownikom, co nie tylko pozwoli nam podnieść nasze zyski, lecz także może dostarczyć nam nowych pracowników czy zyskać ich szacunek oraz lojalność. Dzięki temu możemy pochwalić się lepszym wizerunkiem na tle konkurencji, zachęcając klientów do korzystania z naszych usług. Bezużyteczne szkolenia, których tak obawia się kadra kierownicza, często wynikają z błędnego zdefiniowania potrzeb i celów szkoleniowych.