Firma AnimalBiome pod koniec 2022 roku opublikowała kolejny raport “State of the Gut”, podsumowujący badania nad mikrobiomem naszych czworonożnych przyjaciół. AnimalBiome od 7 lat prowadzi badania w tym temacie, również w postaci ankietowania opiekunów psów i kotów, w 2022 roku przeanalizowano 4 tysiące ankiet ze Stanów Zjednoczonych. Ponad połowa ankietowanych wskazywała, że ich zwierzęta miały problemy związane z przewodem pokarmowym oraz świądem skóry.

U 10% kotów i 13 % psów były to chroniczne nieżyty przewodu pokarmowego, a u 13% kotów i 20% psów występowały chroniczne problemy skórne. 60% respondentów identyfikowało dietę jako kluczowy czynnik zapewnienia równowagi w mikrobiomie jelitowym. W badaniach mikrobiomu wykazano zwiększoną ilośc bakterii E.coli u 1 na 3 psów i 1 na 7 kotów i niskie poziomy tzw. dobrych bakterii. 

Zatem stosowanie pro-pre- i postbiotyków u zwierząt towarzyszących będzie z pewnością jednym z wiodących trendów dietetycznych.https://animalbiome.vet/pages/our-science